วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง | Lampang Vocational College
  ประเภท : ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ตารางเรียน นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2560 
  กำหนดการ ปฐมนิเทศ นักเรียน ชั้นปวช.1 ปวส.1 ประชุมผู้ปกครอง และ อบรมคุณธรรม 
  การชำระเงินบำรุงการศึกษา สำหรับนักเรียน ปวช.2 ปวช.3 และปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
  ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับเทคโนโลยีบัณฑิต (ทลบ.) ประจำปีการศึกษา 2560 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ต่อเนื่อง 
  ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560 รอบทั้วไป ระดับ ปวช และ ปวส 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2560 
  รับสมัครสอบคัดเลือก นักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2560 
  การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) เพิ่มเติม 
  ตารางเรียนปรับพื้นฐานระดับ ปวส ปีการศึกษา 2560 (เฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช ต่างสาขา หรือ ม.6 
มีข้อมูลทั้งหมด  30  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    3/3

1 2 3