ประเภท : ประกาศประกวดราคา
  ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงแรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการกราฟิกและการพัฒนาโปรแกรมAR ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการกราฟิกและการพัฒนาโปรแกรม AR ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และ ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
  ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อนครัวเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
  ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อนครัวเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
มีข้อมูลทั้งหมด  134  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>