054-217101

ชื่อระบบงาน

วิดีโอสอนการใช้งาน

เอกสารคู่มือ

ระบบหลักสำหรับนักเรียนนักศึกษา และผู้ปกครอง  
ระบบการใช้งานแอปพลิเคชั่น MyRMS นักเรียน นักศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)  
การตั้งค่ารับการแจ้งเตือนผ่าน LINE จากระบบ RMS  
ขั้นตอนการเข้าระบบ std 2018 ออนไลน์