054-217101

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน

ระดับปริญญาตรี

me

นางอัญชนา เหมวงศ์กุล

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ประวัติการศึกษา


2545
บช.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2528
บช.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)


ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
อัญชนา เหมวงศ์กุล, บุษบา ครอบครอง. (2560). “ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีสถานประกอบการในจังหวัดลำปางต่อระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์”เชียงใหม่, สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1.

ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ


อัญชนา เหมวงศ์กุล. (2559). การบัญชีภาษีอากร. พิมพ์ครั้งที่ 1 . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.
อัญชนา เหมวงศ์กุล. (2559). ภาษีเงินได้นิติบุคคล. พิมพ์ครั้งที่ 1 . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.
อัญชนา เหมวงศ์กุล. (2557). การสอบบัญชี. พิมพ์ครั้งที่ 1 . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ.
อัญชนา เหมวงศ์กุล. (2557). ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา. พิมพ์ครั้งที่ 1 . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 32 ปี  


ระดับ ปวส.
3201-2106
การสอบบัญชี
3201-2007
การบัญชีภาษีอากร
3201-2107
สัมมนาปฏิบัติการวิชาชีพ
ระดับ ปริญญาตรี
4201-1010
ปฏิบัติการภาษีอากร
sex shop çekmeköy escort esenler escort bahçeşehir escort istanbul escort istanbul escort ümraniye escort izmir escort şişli escort şişli escort maltepe escort ümraniye escort maltepe escort taksim escort taksim escort istanbul escort şişli escort şişli escort maslak escort istanbul escort tbilisi escort beşiktaş escort şişli escort ümraniye escort mecidiyeköy escort escort bayan şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort bebek escort kadıköy escort vip escort mersin escort istanbul escorts ataköy escort avcılar escort beylikdüzü escort okmeydanı escort şişli escort tuzla escort sex shop sex shop sex shop sex shop çapa escort topkapı escort merter escort aksaray escort halkalı escort istanbul massage www.escortfly.com güneşli escort kağıthane escort bağcılar escort bakırköy escort fatih escort esenyurt escort cihangir escort zeytinburnu escort avrupa yakası escort anadolu yakası escort üsküdar escort göztepe escort şile escort adalar escort beykoz escort sancaktepe escort gebze escort başakşehir escort gaziosmanpaşa escort kuşadası escort bodrum escort marmaris escort çeşme escort antalya escort
bodrum escort