ประเภท : ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
  ขั้นตอนการตรวจสอบผลการเรียน และ ประวัตินักเรียน นักศึกษา จากเว็ปไซด์ http://std2018.vec.go.th ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ 02 ออนไลน์ 
  เกณฑ์การประเมินรายวิชาโครงการ (การเขียนแผนธุรกิจ โครงการ โครงงาน) 
  ทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาประเทศจีน รับสมัครวันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2562 !! 
  แจ้งเปลี่ยนแปลงลิงค์เข้าดูผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา 
  ประกาศ เลื่อนวันเปิด-ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
  การพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่3) 
  การปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรม การประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่และวันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 
  รายละเอียดวิชาปรบพื้นฐาน ระดับ ปวส ปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษา ม.6 และต่างสาขาวิชา) 
  ตารางเรียนวิชาปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 
มีข้อมูลทั้งหมด  54  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/6

1 2 3 4 5 6