ประเภท : สอบราคา/ประกวดราคา   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล สำหรับงานสำนักงาน 1 เครื่อง 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ อุปกรณ์บันทึกภาพ, กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบคงที่, กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบปรับมุมมอง, เครื่องสำรองไฟ 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศแบบแขวน และพัดลมเพดาน(โคจร) 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เตียงพร้อมชุดที่นอน และอุปกรณ์ปูเตียงมาตรฐานโรงแรม 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์, เก้าอี้อเนกประสงค์ 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ตู้เก็บเอกสาร และปริ้นเตอร์ all in one 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ฮาร์ดดิสสำหรับพบพา 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร(บนบานเลื่อนกระจก ล่างบานเลื่อนทึบ) 
  ประชาพิจารณ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ โต๊ะวาดเขียนพร้อมเก้าอี้ 10 ชุด 
  ประชาพิจารณ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ เครื่องปริ้นท์เตอร์อิงค์เจ็ต 
มีข้อมูลทั้งหมด  99  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10