ประเภท : สอบราคา/ประกวดราคา   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีบัญชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน 1 เครื่อง 
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานบริการและเครื่องดื่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอสำหรับงานสำนักงาน 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ของแผนกวิชาการโรงแรม (ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม) 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED และตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ตู้เก็บของหน้าห้องสมุด 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ Inkjet งานกิจกรรม 
มีข้อมูลทั้งหมด  76  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/8

1 2 3 4 5 6 7 8