ประเภท : สอบราคา/ประกวดราคา   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ เก้าอี้พลาสติก  
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชันอิงค์เจ็ค เครื่องสำรองไฟ 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โต๊ะคอมพิวเตอร์ พัดลมตั้งโต๊ะ 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล สำหรับงานสำนักงาน 1 เครื่อง 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ อุปกรณ์บันทึกภาพ, กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบคงที่, กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบปรับมุมมอง, เครื่องสำรองไฟ 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศแบบแขวน และพัดลมเพดาน(โคจร) 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เตียงพร้อมชุดที่นอน และอุปกรณ์ปูเตียงมาตรฐานโรงแรม 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์, เก้าอี้อเนกประสงค์ 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ตู้เก็บเอกสาร และปริ้นเตอร์ all in one 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ฮาร์ดดิสสำหรับพบพา 
มีข้อมูลทั้งหมด  92  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10