ประเภท : สอบราคา/ประกวดราคา   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
   การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โต๊ะห้องโสตฯ, เก้าอี้ห้องโสตฯ, เก้าอี้วิทยากร 
   การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ 
   การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ พัดลมตั้งพื้น จำนวน 2 ตัว 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 1 รายการ เครื่องขยายเสียง (Amplifier)  
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ เก้าอี้พลาสติก  
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชันอิงค์เจ็ค เครื่องสำรองไฟ 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โต๊ะคอมพิวเตอร์ พัดลมตั้งโต๊ะ 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล สำหรับงานสำนักงาน 1 เครื่อง 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ อุปกรณ์บันทึกภาพ, กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบคงที่, กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบปรับมุมมอง, เครื่องสำรองไฟ 
มีข้อมูลทั้งหมด  97  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10