ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  รายงานตัวนักเรียน นักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2560 
  ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก วอศ.ปัตตานี 
  บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (S&P) มอบขอบขวัญสวัสดีปีใหม่ 2560 
  นักศึกษาระดับ ปวช. รับการสัมภาษณ์เพื่อเข้าฝึกงานกับบริษัท S&P  
  ช่วยเหลือนักศึกษาประสบอัคคีภัย 
  โครงการสัมมนาพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จำหน่ายเค้ก และคุกกี้คอร์นเฟลก เทศกาลปีใหม่ 2560 
  รับการประเมินองค์การนักวิชาชีพฯ และสมาชิกฯ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 
  โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักศึกษาระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง กับวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษากวางสี 
  กิจกรรมปฏิบัติธรรม 
มีข้อมูลทั้งหมด  408  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    9/41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>