ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  เยี่ยมชมและให้กำลังใจ 
  บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 
  รับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
  จัดบูธจำหน่ายสินค้าในงาน “อะไรๆ ก็เป็นสับปะรด” 
  ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 
  ร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพและความอบอุ่นในครอบครัว 
  อบรมโครงการพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น “แม็คโคร มิตรแท้โชห่วย” 
  รับฟังบรรยาย โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน 
  รางวัลแห่งชัยชนะ 
  พิธีปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ภาคเหนือ “เขลางค์นครเกมส์” 
มีข้อมูลทั้งหมด  513  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    9/52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>