ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  การทำสัญญาฝึกงานนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ระบบทวิภาคี และสถานประกอบการ 
  ศึกษาดูงานหน่วยงานราชการจากสถานที่จริง 
  ชมรมวิชาชีพบัญชี จัดอบรม “ระบบบัญชีสหกรณ์ร้านค้า” 
  อบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะป้องกันตัวเอง 
  ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วษท.พะเยา 
   ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
  พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
  กิจกรรมนำเยาวชนพบนายกรัฐมนตรีผ่านระบบเครือข่ายทางไกล 
  อบรมจิตอาสาแกนนำด้านการบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ 
  บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
มีข้อมูลทั้งหมด  537  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    9/54

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>