ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  การสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 
  การรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 
  ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 75 
   มูลนิธิฯ แอ๊ดดร้า ประเทศไทย (ADRA Thailand) เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ 
  โครงการ English Summer Camp  
   โครงการอบรมครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปี 2560 
  พิธีมอบโล่เกียรติคุณ โครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ปีการศึกษา 2559 
  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
  พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 
   พิธีมอบวุฒิบัตร โครงการค่ายภาษาจีน 
มีข้อมูลทั้งหมด  458  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    9/46

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>