ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  รางวัลสถานศึกษาดีเด่น และนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2559 
  ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมตามรอยพ่อ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ 
  บริจาคโลหิต 
  สอบธรรมศึกษา 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางมอบเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี 
  พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ และการแข่งชันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานระดับ อศจ. 
  ผู้บริหาร และคณะครูสังกัด อศจ. ลำปางร่วมประชุม เรื่องการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ และการ แข่ 
มีข้อมูลทั้งหมด  389  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    9/39

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>