ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ส่งมอบให้แก่จังหวัดลำปาง 
  พิธีเปิดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ  
  นิทรรศการโครงการวิชาชีพ 
  โครงการอบรมนักการตลาดยุค 4.0 
  ผอ.วิทยาลัยฯเยี่ยมชมการจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 
  รับการติดตามผลการดำเนินงานโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  นศ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เข้ารับประทานโล่เกียรติคุณ ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 
  รับรางวัลระดับชาติการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปี 2560  
  คว้ารางวัลแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี  
  ว.อาชีวศึกษาลำปางจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
มีข้อมูลทั้งหมด  537  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    8/54

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>