ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ร่วมกิจกรรม งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดลำปาง) 2559 
  ศึกษาดูงาน ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 29 THE ONLY ONE IN THE WORLD 
   โครงการ คนพันธุ์ R หัวใจกล้าแกร่ง 
  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 
  รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
  พิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 
  รางวัลสถานศึกษาดีเด่น และนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2559 
  ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมตามรอยพ่อ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ 
มีข้อมูลทั้งหมด  375  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    7/38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>