ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ. ครั้งที่ 27 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางร่วมกิจกรรม “กอดรูปพ่อไว้แนบใจ หมื่นดวงใจ ถวายอาลัยผ่านแสงเทียน” 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางร่วมกิจกรรม “กอดรูปพ่อไว้แนบใจ หมื่นดวงใจ ถวายอาลัยผ่านแสงเทียน” 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยแปรขบวน “ต้นไม้ของพ่อ” 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยแปรขบวนเป็นรูป “ต้นไม้ของพ่อ” 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ  
  ประชุมสัมมนาสถานประกอบการและผู้ปกครองเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2559 
มีข้อมูลทั้งหมด  348  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    7/35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>