ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ผอ.วิทยาลัยฯเยี่ยมชมการจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 
  รับการติดตามผลการดำเนินงานโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  นศ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เข้ารับประทานโล่เกียรติคุณ ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 
  รับรางวัลระดับชาติการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปี 2560  
  คว้ารางวัลแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี  
  ว.อาชีวศึกษาลำปางจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  การทำสัญญาฝึกงานนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ระบบทวิภาคี และสถานประกอบการ 
  ศึกษาดูงานหน่วยงานราชการจากสถานที่จริง 
  ชมรมวิชาชีพบัญชี จัดอบรม “ระบบบัญชีสหกรณ์ร้านค้า” 
  อบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะป้องกันตัวเอง 
มีข้อมูลทั้งหมด  513  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    6/52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>