ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  รับการนิเทศ ติดตามสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา อศจ.ลำปาง 
   ผู้อำนวยการมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬาอาชีวะเกมส์ ภาคเหนือ 
  พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
  งานขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคเหนือ 
  ว.อาชีวศึกษาลำปางจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
  ต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา 
  รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม 
  พิธีวางพวงมาลางาน “วันรพี” 
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครู อาจารย์ 
  อบรมการใช้โปรแกรม Google Form และ Google Sheet 
มีข้อมูลทั้งหมด  624  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/63

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>