ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  งานเกษียณอายุราชการ ภาคเหนือ ประจำปี 2560 
  การเซ็นสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
  การสาธิตวิธีการใช้แอปพลิเคชั่น EchoVe พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
   งานมุทิตาจิต “จากใจลูกศิษย์ แด่ครูเกษียณ” 
   แข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 
  ร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE 
  รับการประเมินสถานศึกษาที่มีผลปฏิบัติการเป็นเลิศ 
  งานครบรอบ 80 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ส่งมอบให้แก่จังหวัดลำปาง 
  พิธีเปิดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ  
มีข้อมูลทั้งหมด  505  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/51

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>