ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จำหน่ายเค้ก คุกกี้คอร์นเฟลก เทศกาลปีใหม่ 2561 
  ร่วมกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” 
  ต้อนรับคุณครูที่ได้ย้ายมาปฏิบัติราชการที่วอศ.ลำปาง 
  ยินดีต้อนรับ 
  ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 
  ร่วมกิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ” 
   รับการประเมินองค์การฯ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 
  ชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอศจ.ลำปาง 
  โรงเรียนมัธยมเกษตรกรรมช็องจู เกาหลีมาศึกษาดูงาน 
  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดลำปาง 2560 
มีข้อมูลทั้งหมด  537  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/54

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>