ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  แจ้งกำหนดการกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 
  ว.อาชีวศึกษาลำปาง รับมอบตัวนร. นศ. ปีการศึกษา 2561 รอบโควตา 
  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ 2561 
  ประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการเรียนการสอนโดยการใช้ PLC 
  รับสมัครนศ.ระดับป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี 
  โครงการแลกเปลี่ยนผู้บริหาร ครูและนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมงานกีฬาบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 
  พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
  มุทิตาจิตแด่ครูสมพร สารสมุทร สาขาวิชาการบัญชี 
  ร่วมงานวันนักข่าว 
มีข้อมูลทั้งหมด  537  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/54

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>