ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอศจ.ลำปาง 
  อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2560 
   การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานระดับหน่วย 
  อบรมศาสตร์พระราชาบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 
  อบรมการขับขี่ปลอดภัย 
  พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
  ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สอศ. 
  ครูผู้สอนสาขาวิชาการบัญชีจัดกิจกรรมโครงการ “บัญชีสู่ชุมชน” 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางมอบดอกไม้จันทน์ให้แก่จังหวัดลำปาง 
  ซักซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 
มีข้อมูลทั้งหมด  505  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/51

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>