ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
   พิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  รับเกียรติบัตรวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2561 
  นักเรียน นักศึกษาร่วมงานวัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
  รับรางวัลโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2561 
  นำเสนอนิทรรศการโครงการวิชาชีพ 
  งานมุทิตาจิต จากใจลูกศิษย์ แด่ครูเกษียณ 
  วันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ครบรอบ 81 ปี 
  มอบคู่มือการทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 
  รับฟังแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 
มีข้อมูลทั้งหมด  624  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/63

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>