ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  รับการประเมินและคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล ประจำปีการศึกษา 2561 
  นักศึกษาองค์การวิชาชีพ เข้ารับการประเมินนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 
  รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
  กิจกรรมอบรมเสริมความรู้และขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ 
   กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศจีน 
  ผู้อำนวยการรับรางวัล “ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี พ.ศ. 2562 
  รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น วันเด็กแห่งชาติ 2562 
  มหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด (กีฬาสีภายใน) 2561 
  กิจกรรมบริจาคโลหิต 
มีข้อมูลทั้งหมด  658  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/66

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>