ประกาศการเข้าชั้นเรียนออนไลน์ สําหรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ปวช. และ ปวส.
 ประเภท : ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา    อ่าน : 2,645 ครั้ง
 ประกาศ : 27 พฤษภาคม 2563 14:32:29    

- อ่านขั้นตอนการเข้าชั้นเรียนออนไลน์

- ดู QR Code กลุ่มชั้นเรียน

- คู่มือสำหรับเข้า classroom ของนักศึกษา

- รายชื่อนักเรียน ปวช.1

- รายชื่อนักศึกษา ปวส.1