ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 1/2563
 ประเภท : ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา    อ่าน : 1,300 ครั้ง
 ประกาศ : 13 เมษายน 2563 15:57:39    

ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนปรับพื้นฐาน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

( เฉพาะนักศึกษาระดับ ปวส. )

- รายละเอียดการเก็บเงินค่าลงทะเบียนปรับพื้นฐาน >>ดาวน์โหลด<<
- ตารางเรียนวิชาปรับพื้นฐาน (จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์) >>ดาวน์โหลด<<


แบบฟอร์มการลงทะเบียนชำระเงินค่าลงทะเบียนปรับพื้นฐาน >>ดาวน์โหลด<<

****** รหัสลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษาดูได้จากประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา