การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน1 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล สำหรับสำนักงาน 3 เครื่อง
 ประเภท : สอบราคา/ประกวดราคา    อ่าน : 103 ครั้ง
 ประกาศ : 11 สิงหาคม 2563 08:52:09    

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม