การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง
 ประเภท : สอบราคา/ประกวดราคา    อ่าน : 441 ครั้ง
 ประกาศ : 08 มกราคม 2563 16:57:54    

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม