การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โต๊ะห้องโสตฯ, เก้าอี้ห้องโสตฯ, เก้าอี้วิทยากร
 ประเภท : สอบราคา/ประกวดราคา    อ่าน : 428 ครั้ง
 ประกาศ : 07 มกราคม 2563 15:13:42    

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม