ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน รอบสอบเพิ่มเติม 1/2563
 ประเภท : ข่าวประกาศ    อ่าน : 1,724 ครั้ง
 ประกาศ : 04 มิถุนายน 2563 16:59:11    

ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
รอบสอบเพิ่มเติม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

- รายละเอียดการชำระเงินระดับ ปวช. 1 ดาวน์โหลด
- รายละเอียดการชำระเงินระดับ ปวส. 1 ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการลงทะเบียนชำระเงิน

สำหรับนักศึกษา ปวช. 1 ดาวน์โหลด
สำหรับนักศึกษา ปวส. 1 ดาวน์โหลด
****** รหัสลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษาดูได้จากประกาศ
>> ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ รอบเพิ่มเติม ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563<<


ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสหกรณ์

- รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรมสหกรณ์ ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์ม เลือกขนาด(ไซส์)ชุดพละและชุดพื้นเมือง กรอกแบบฟอร์มออนไลน์