ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2563
 ประเภท : ข่าวประกาศ    อ่าน : 826 ครั้ง
 ประกาศ : 04 มิถุนายน 2563 16:33:27    

- รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

- รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)

การชำระเงินและรายงานตัว