ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ รอบสอบคัดเลือก ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563
 ประเภท : ข่าวประกาศ    อ่าน : 1,599 ครั้ง
 ประกาศ : 13 เมษายน 2563 16:01:36    

- รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

- รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)


หมายเหตุ

  • นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อในสาขาวิชาที่เลือกอันดับที่ 1 ให้ไปตรวจสอบรายชื่อในสาขาที่เลือกอันดับที่ 2
  • นักเรียน นักศึกษา ที่เลือกสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระดับปวช.) ให้ตรวจสอบรายชื่อได้ในประกาศของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ***จำเป็นมาก ให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ม.6 หรือ ต่างสาขา/ประเภทวิชา สแกน QR Code เข้ากลุ่ม Line เพื่อติดตามข่าวสารการเรียนวิชาปรับพื้นฐาน (ซัมเมอร์) ระดับ ปวส.