ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. (รอบโควตารับตรง) ประจำปีการศึกษา 2563
 ประเภท : ข่าวประกาศ    อ่าน : 1,369 ครั้ง
 ประกาศ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 11:43:13    

- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส.  (รอบโควตารับตรง)  ปีการศึกษา 2563

- รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

- รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)


หมายเหตุ

     ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบโควตารับตรง กรอกข้อมูลใบสมัครผ่าน http://datacenter.vec.go.th/ แล้วพิมพ์ใบสมัคร โดยที่ไม่ต้องติดรูปถ่ายก็ได้ เตรียมมารายงานตัว ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563