กิจกรรมบริจาคโลหิต
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 114 ครั้ง
 ประกาศ : 08 ตุลาคม 2563 10:00:03    
7 ต.ค. 63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต บริจาคดวงตาและอวัยวะมอบให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มีผู้บริจาคโลหิต 84 ราย ได้โลหิตจำนวน 33,600 ซีซี ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 37 ราย และบริจาคอวัยวะ 36 ราย กิจกรรมจัดขึ้น ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว