งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “พิธีสืบชะตา ฟ้าชมพู”
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 130 ครั้ง
 ประกาศ : 02 ตุลาคม 2563 09:28:24    
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ  ประจำปี 2563 (ภาคเช้า) “พิธีสืบชะตา ฟ้าชมพู” ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 7 คน คือ นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง, นางดารณี ขุนโขลนสถาพร รองผู้อำนวยการ, ครูประยุทธ ภาคบุญ, ครูอังคณา สอนลาย, ครูวีระ ทองทาบวงศ์, ครูจิตต์ใส แก้วบุญเรือง และครูกฤษณา ศรีคำ พิธีทำบุญสืบชะตาจัดขึ้น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 82 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว