สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดลำปางเยี่ยมชม ติดตามการดำเนินกิจกรรมป้องกันการทุจริต
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 117 ครั้ง
 ประกาศ : 25 กันยายน 2563 14:04:33    
22 ก.ย. 63 นายคติ ปรีชา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง กล่าวต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดลำปาง และ ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดลำปาง ในโอกาสที่ได้มาติดตามการดำเนินกิจกรรมสร้างเยาวชน Anti-Corruption Young Leaders ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงป้องกันการทุจริต ภายใต้ชื่อ “กิจกรรมเฝ้าระวังการทุจริต” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรม และเพื่อเป็นการพัฒนาเยาวชนให้เกิดความเข้าใจและมีทักษะในการเฝ้าระวังการทุจริต กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว