โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 97 ครั้ง
 ประกาศ : 23 กันยายน 2563 15:59:51    
22 ก.ย. 63 นายคติ ปรีชา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปี 2563 จัดโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันสังคมที่ถูกต้อง และเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมจัดขึ้น ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว