ร่วมงานมุทิตาจิต ประจำปี 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 116 ครั้ง
 ประกาศ : 21 กันยายน 2563 17:47:47    
19 ก.ย. 63 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานงานมุทิตาจิต "มุทิตากษิณานุสรณ์" กล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้บริหาร คณาจารย์ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี 2563 และแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มารับตำแหน่งในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 และอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 จัดโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้เกษียณอายุราชการในปี 2563 และเป็นตัวแทนผู้เกษียณกล่าวแสดงความรู้สึก

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว