แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2557 - 2558
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 77 ครั้ง
 ประกาศ : 10 สิงหาคม 2563 16:29:05    
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ขอแสดงความยินดีแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ ในโอกาสที่ได้รับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2557 - 2558 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย นายปณิทัต ลี้จินดา รองผู้อำนวยการ, ครูมายูร รัตนบุรุษ, ครูกอบกุล ศรีสวการณ์, ครูสุวภัทร แต้วัฒนา, ครูอุทุมพร โชควัฒนพรชัย, ครูศรัณดา ทองทาบวงศ์, ครูทศพล วิจารณกรณ์, ครูเสาวณีย์ บุญเฉลิม, ครูทวิทย์ บัวทอง และนางมณีวรรณ วัฒนานันท์ ข้าราชการพลเรือน รับใบประกาศนียบัตร ณ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง