พิธีเปิดโครงการ Fix It Center ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 126 ครั้ง
 ประกาศ : 13 กรกฏาคม 2563 17:20:31    
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมกับเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ได้ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ศูนย์เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว) ประกอบด้วย บ้านน้ำโท้ง บ้านบ่อแฮ้ว และบ้านดงสันเงิน จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 11 – 26 ก.ค. 63 เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ โดยมีพิธีเปิดในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 มีนายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ นายสมพร วะเท นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแฮ้ว กล่าวต้อนรับ และนายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ มีกิจกรรม บริการซ่อม (Repair) เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกลทางการเกษตร ยานพาหนะ บริการสร้าง (Build) อาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพในชุมชน โดยจัดการเรียนเรื่องการทำอาหาร บริการพัฒนา (Top Up) การนำเทคโนโลยีหรือการสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน พร้อมกันนี้ประธานในพิธีได้มอบเครื่องมือช่างให้แก่หัวหน้าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Centerพิธีเปิดจัดขึ้นณ ลานเอนกประสงค์บ้านน้ำโท้ง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง