โครงการ Fix It Center ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 122 ครั้ง
 ประกาศ : 13 กรกฏาคม 2563 17:09:19    
11 ก.ค. 63 นายคติ ปรีชา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เยี่ยมชมการดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ศูนย์เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว) ประกอบด้วย บ้านน้ำโท้ง บ้านบ่อแฮ้ว และบ้านดงสันเงิน โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมกับเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 11 -26 ก.ค. 63 เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ มีกิจกรรม บริการซ่อม (Repair) เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ เครื่องจักรกลทางการเกษตร บริการสร้าง (Build) อาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพในชุมชน บริการพัฒนา (Top Up) การนำเทคโนโลยีหรือการสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน ซึ่งในวันที่ 11 – 12 ก.ค. 63 วิทยาลัยได้จัดการสอนเรื่องการทำอาหารจำนวนมาก การจับจีบผ้า และการทำหน้ากากอนามัย ณ ลานเอนกประสงค์บ้านน้ำโท้ง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง