โครงการปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2563
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 139 ครั้ง
 ประกาศ : 24 มิถุนายน 2563 09:41:59    
นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง โดยมีคณะผู้บริหารชี้แจงการบริหารงาน นโยบายของวิทยาลัย ของชมรมผู้ปกครอง ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และงานส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองได้เข้าใจในการศึกษา หลักสูตรวิชาชีพ การวัดผล ประเมินผล การติดต่อประสานงานกับวิทยาลัย พร้อมทั้งได้มีการพบปะกับครูที่ปรึกษา ซึ่งวิทยาลัยได้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด