การรับมอบตัวนักศึกษา ระดับ ปวส.1 ปีการศึกษา 2563
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 225 ครั้ง
 ประกาศ : 16 มิถุนายน 2563 15:44:18    
นายปณิทัต ลี้จินดา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 8 – 12 มิถุนายน 2563 ณ อาคารหอประชุมชั้น 1 และ ชั้น 2 ซึ่งในวันที่ 10 -12 มิถุนายน 2563 เป็นการมอบตัวของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และนักเรียน นักศึกษาที่สมัครเรียนในรอบเพิ่มเติม โดยวิทยาลัยได้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด