ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เรื่อง การมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 555 ครั้ง
 ประกาศ : 04 มิถุนายน 2563 16:39:34    
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง แจ้งกำหนดการมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2563