ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เรื่อง กำหนดการเตรียมความพร้อมการเรียนแบบออนไลน์
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 685 ครั้ง
 ประกาศ : 28 พฤษภาคม 2563 10:23:18    
ประกาศขั้นตอนการเข้าชั้นเรียนออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นักเรียน นักศึกษาสามารถดูกำหนดการเตรียมความพร้อมการเรียนแบบออนไลน์ได้ที่หน้าเว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง www.lampangvc.ac.th ไปที่หัวข้อ ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา