รับมอบหนังสือตามโครงการเดินตามรอยพระราชาฯ
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 163 ครั้ง
 ประกาศ : 26 พฤษภาคม 2563 15:04:41    
22 พ.ค. 63 นางสาววารี ชีวะเจริญ รองผู้วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง พร้อมด้วยครูอรุณี ลี้จินดา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือกระทรวงวัฒนธรรม ตามโครงการเดินตามรอยพระราชาฯ โดยมีตัวแทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เป็นผู้มอบ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความรัก ความภาคภูมิใจ และตระหนักในคุณค่าความสำคัญของพระราชประเพณีที่สังคมสืบทอดมาแต่โบราณ และมรดกวัฒนธรรมของชาติ หนังสือประกอบด้วย 1.นิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค 2.สมุดภาพนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครฯ 3.คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีพระบรมศพฯ 4.นำชมกรุงรัตนโกสินทร์