ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เรื่อง การมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 605 ครั้ง
 ประกาศ : 22 พฤษภาคม 2563 14:37:37    
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง แจ้งกำหนดการมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2563