ประกาศ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียน เพิ่ม-ถอนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2563
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 445 ครั้ง
 ประกาศ : 18 พฤษภาคม 2563 11:09:06    
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เรื่อง กำหนดการลงทะเบียน เพิ่ม-ถอนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563