วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 615 ครั้ง
 ประกาศ : 05 พฤษภาคม 2563 15:16:36    
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 2 – 13 พฤษภาคม 2563 สมัครผ่านระบบออนไลน์ http://datacenter.vec.go.th ส่งหลักฐานการสมัครที่ระบบ regist.lpvc@gmail.comสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5421-7101, 0-5422-8024 ต่อ 1011, 1112