สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอจัดทำหน้ากากอนามัย มอบให้แก่บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 400 ครั้ง
 ประกาศ : 03 เมษายน 2563 14:02:02    
 
3 เม.ย. 63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง โดยนายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ได้มอบหมายให้นางสาววารี ชีวะเจริญ และนางดารณี ขุนโขลนสถาพร รองผู้อำนวยการ มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แก่บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 โดยมีครูอรฉัตร ปันเงิน หัวหน้าสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ พร้อมด้วยครูประจำสาขาวิชาเป็นผู้จัดทำและร่วมมอบหน้ากากอนามัย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง