ประกาศเลื่อนการสอบ (รอบสอบคัดเลือก) การมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 1,281 ครั้ง
 ประกาศ : 31 มีนาคม 2563 14:21:11    
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง แจ้งประกาศเลื่อนการสอบ (รอบสอบคัดเลือก) การมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)