ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือก การมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 512 ครั้ง
 ประกาศ : 20 มีนาคม 2563 10:34:25    
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ขอประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือก การมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)