วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ประกาศแจ้งตามมติคณะรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 244 ครั้ง
 ประกาศ : 18 มีนาคม 2563 17:05:53    
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ขอประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 การงดการเรียนการสอน การสอบของนักเรียน นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนปีการศึกษา 2563 การปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้ปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด