สาขาวิชาออกแบบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 120 ครั้ง
 ประกาศ : 10 มีนาคม 2563 14:46:50    
สาขาวิชาออกแบบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รับสมัครผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบสอบคัดเลือก สมัครผ่านระบบออนไลน์ http://datacenter.vec.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม เป็นต้นไป ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 16 - 30 มีนาคม 2563 ณ ห้องทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง “สร้างสรรค์งาน ทักษะดี มีงานทำ เรียนเพื่อสร้างอนาคต เรียนเพื่อสร้างอาชีพ ให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-5421-7101, 0-5422-8024 เว็บไซต์ www.lampangvc.ac.th