สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 91 ครั้ง
 ประกาศ : 10 มีนาคม 2563 14:31:49    
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รับสมัครผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบสอบคัดเลือก สมัครผ่านระบบออนไลน์ http://datacenter.vec.go.thตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม เป็นต้นไป ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 16 - 30 มีนาคม 2563 ณ ห้องทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง “เรียนวิชาชีพด้านศิลปะ หากคุณขยัน ใจรัก ทุ่มเท ไม่ตกงานแน่นอน” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-5421-7101, 0-5422-8024 เว็บไซต์ www.lampangvc.ac.th