นักศึกษาเข้ารับประทานรางวัล "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 274 ครั้ง
 ประกาศ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 09:24:43    
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ไปยัง ไดมอนด์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ในการประทานรางวัล "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และงาน “มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา” การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ปีพุทธศักราช 2563 โอกาสนี้ นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ รางวัล Honor Award  ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ แผ่นเจลมาสก์หน้าปอสา Paper Mulberry Hydrogel Facial Mask โดยมีนายรัฐเกษม ลังกาแก้ว และนางสาวปาริสตา สอนเขื่อน เป็นตัวแทนเข้ารับประทานรางวัล มีครูนภษร จุ้ยอินทร์, ครูอรวรรณ คำงาม และคณะเป็นครูที่ปรึกษา ซึ่งในระหว่างการประกวด 6-9 กุมภาพันธ์ 2563 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้เยี่ยมชม สนับสนุน สร้างขวัญ กำลังใจเป็นอย่างดีให้แก่คณะครู นักเรียน นักศึกษาที่ร่วมประกวดทุกรายการ ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี