การจัดนิทรรศการและการประเมินผลวิชาโครงการ
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 210 ครั้ง
 ประกาศ : 07 กุมภาพันธ์ 2563 16:15:50    
5 ก.พ. 63 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการจัดนิทรรศการและการประเมินผลวิชาโครงการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และได้เยี่ยมชมการนำเสนอโครงการของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการประเมินผลวิชาโครงการ ซึ่งรายวิชาโครงการ เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า บูรณาการความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจ กิจกรรมจัดขึ้น ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง