การประเมินผลและรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 2
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 219 ครั้ง
 ประกาศ : 14 มกราคม 2563 09:04:50    
12 ม.ค. 63 สำนักงานรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้รับอนุญาตจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้ดำเนินการประเมินผลและรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 2 ให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติและความประสงค์ขอการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการบริหารทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 2 จำนวน 188 คน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง