รับฟังการบรรยาย และรับการสัมภาษณ์เข้าฝึกอาชีพกับ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด(มหาชน)
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 269 ครั้ง
 ประกาศ : 21 พฤศจิกายน 2562 16:57:31    
20 พ.ย. 62 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด(มหาชน) ซึ่งได้ทำความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดกิจกรรมการบรรยายเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษาในการเข้าฝึกอาชีพ พร้อมทั้งสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง