อบรมและแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 7 Cabling Contest” ภาคเหนือ
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 277 ครั้ง
 ประกาศ : 04 พฤศจิกายน 2562 17:17:09    
1 พ.ย. 62 คณะครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมและแข่งขันโครงการ “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 7 (Cabling Contest) รอบคัดเลือกภาคเหนือ ชิงถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับภาครัฐ ผลการแข่งขัน นายพิทักษ์พงศ์ สีทา นักศึกษาระดับ ปวช. ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน 1 ใน 10 คน เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ โดยมีครูคมสัน หมื่นจันทร์ต๊ะ เป็นผู้ควบคุม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถผ่านกิจกรรมการอบรมและแข่งขัน เป็นการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ทัดเทียมระดับนานาชาติสู่มาตรฐานสากล ยกระดับและพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จะต่อยอด มีโอกาสเป็นตัวแทนของประเทศไทยในเวทีทักษะฝีมือแรงงานระดับอาเซียนจนถึงระดับโลก World Skills ASEAN ต่อไป