วัดศรีเกิด จังหวัดลำปางขอเชิญร่วมจัดก๋วยสลากภัตร ตานก๋วยสลากแบบพื้นเมืองลำปาง
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 73 ครั้ง
 ประกาศ : 04 กันยายน 2562 10:50:31    
วัดศรีเกิด ได้จัดงานทำบุญอนุรักษ์สืบสานประเพณีการกินก๋วยสลากแบบพื้นเมืองลำปางขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้วัฒนธรรมอันดีงามของบรรพชนอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาสืบไป และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาทางวัฒนธรรมสามารถนำมาบูรณาการเรียนรู้นอกห้องเรียนจากสถานการณ์จริง จึงขอเชิญคุณครู นักเรียน นักศึกษา ท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมจัดก๋วยสลาก ทำบุญประเพณีการกินก๋วยสลากตามวัน เวลาดังกล่าว ณ วัดศรีเกิด อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง